©Judovereniging Riessen Oonderoet 2017-2019

Informatie

Geschiedenis van Judo

Judo komt oorspronkelijk uit Japan. In 1882 bedacht Jigoro Kano een meer veilige vorm van Jiu Jitsu. Bij Jiu Jitsu is het toegestaan om met de vuisten te stoten en met de voeten te trappen en is het de bedoeling dat jij je tegenstander verslaat. Jigoro Kano liep hierdoor teveel blessures op. Hij werd vroeger nog wel eens gepest op school omdat hij nogal klein en mager was. Op een dag hoorde hij dus van Jiu Jitsu, maar door alle blessures bedacht hij vervolgens iets anders: Kadokan-Judo. Kadokan-Judo was een manier om iemand te werpen of onder controle te houden op de grond, zonder direct iemand te blesseren. Judo betekent dan ook “de zachte manier”. Judo is een spel van aanvallen en verdedigen waarbij de één de ander probeert te werpen en eventueel probeert vast te houden in een greep op de grond. De ander probeert dit juist te voorkomen en probeert zelf zijn tegenstander te werpen en op de grond vast te houden. Het lijkt ingewikkeld, maar judo is eigenlijk een stoeispel waarbij de één de ander probeert te foppen.   Door het verbieden van gevaarlijke technieken, technieken veiliger te maken en nieuwe technieken te bedenken, was Kadokan-Judo niet agressief, maar kon je je wel uitleven. Er waren strenge regels en veel van de Japanse gebruiken (zoals het groeten naar je tegenstander) werden nu weer meer gebruikt, dan bij Jiu Jitsu. Verschillende leerlingen van Jigoro Kano gingen de wereld in en zo kwam judo ook in Nederland. Mede dankzij de goede prestaties van onder andere Anton Geesink en Wim Ruska is judo een populaire sport geworden. In 1939 werd de voorloper van de Judobond opgericht, in 1979 werd definitief gekozen voor de naam Judobond Nederland (JBN). Deze bond vertegenwoordigt alle aikidoka’s, jiu jitsuka’s en judoka’s van Nederland.

Judovereniging

Riessen Oonderoet

Jigoro Kano - Hij bedacht Judo
Anton Geesink - Nederlands grootste judoka